برگزاری صد و بیست و چهارمین جلسه کمیته فنی تولیدات دامی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

آذر ۲, ۱۳۹۴
700 بازدید

صد و بیست پنجمین جلسه کمیته فنی تولیدات دامی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۲ رأس ساعت ۷:۳۰ صبح در دفتر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان با حضور آقای مهندس نوری نیا رئیس سازمان ، آقای مهندس حاج سید جوادی معاون محترم  بهبود تولیدات دامی ، مدیر محترم اموردام ، مدیر محترم امورطیور و مدیر محترم […]

صد و بیست پنجمین جلسه کمیته فنی تولیدات دامی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۲ رأس ساعت ۷:۳۰ صبح در دفتر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان
با حضور آقای مهندس نوری نیا رئیس سازمان ، آقای مهندس حاج سید جوادی معاون محترم  بهبود تولیدات دامی ، مدیر محترم اموردام ، مدیر محترم امورطیور و مدیر محترم امور آبزیان و مدیر محترم امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی ، نماینده محترم نظام دامپزشکی استان و کارشناسان مربوطه تشکیل گردید.

پس از بحث و تبادل نظر با صدور و تمدید یک فقره پروانه بهره برداری شیلات ، پنج  فقره پروانه بهره برداری طیور ، ۱۵ فقره پروانه تأسیس ، توسعه  بهره برداری و نوسازی و بهسازی دام سبک و سنگین صنعتی و کوچک روستایی و سه فقره درخواست تأسیس و توسعه و جابجایی دام سبک و سنگین موافقت وبا ۳  فقره درخواست تأسیس و توسعه دام سبک و سنگین مخالفت گردید.