برگزاری هفتمین دوره انتخاب و تجلیل از مهندسان برجسته کشاورزی و منابع طبیعی در سال ۱۴۰۰

تیر ۲۷, ۱۴۰۰
419 بازدید

برگزاری هفتمین دوره انتخاب و تجلیل از مهندسان برجسته کشاورزی و منابع طبیعی در سال ۱۴۰۰اطلاعیه مهم: تصویر نامه رئیس معاونت توسعه مدیریت و منابع مرکزنوسازی و تحول اداری وزارت جهاد کشاورزی با موضوع: برگزاری هفتمین دوره انتخاب و تجلیل از مهندسان برجسته کشاورزی و منابع طبیعی در سال ۱۴۰۰ پس از مطالعه فایل های […]


برگزاری هفتمین دوره انتخاب و تجلیل از مهندسان برجسته کشاورزی و منابع طبیعی در سال ۱۴۰۰
اطلاعیه مهم:
تصویر نامه رئیس معاونت توسعه مدیریت و منابع مرکزنوسازی و تحول اداری وزارت جهاد کشاورزی با موضوع:
برگزاری هفتمین دوره انتخاب و تجلیل از مهندسان برجسته کشاورزی و منابع طبیعی در سال ۱۴۰۰
پس از مطالعه فایل های پیوست، تکمیل فرم ها و جمع بندی مدارک اشاره شده در فرم مشخصات نامزد مهندس برجسته کشاورزی و منابع طبیعی منتخب فرهنگستان علوم در سال ۱۴۰۰
مستندات به ترتیب اشاره شده در فرم در یک پوشه اداری تنظیم شده و جهت بررسی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۰ به سازمان نظام مهندسی، خانم صیادی تحویل داده شود.
نامه رئیس معاونت توسعه مدیریت و منابع مرکزنوسازی و تحول اداری وزارت جهاد کشاورزی
نامه رئیس فرهنگستان علوم
فرم مشخصات مهندس کشاورزی و منابع طبیعی۱۴۰۰
آئین نامه مهندس نمونه نهایی