برگزاری کارگاه آموزشی “فن آوری های نوین در صنعت گلخانه”

برگزاری کارگاه آموزشی “فن آوری های نوین در صنعت گلخانه”
بهمن ۲۹, ۱۳۹۵
508 بازدید

کارگاه آموزشی “فن آوری های نوین در صنعت گلخانه” در روز چهارشنبه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ درمجموعه تالار شهر با حضور بیش از ۲۰۰ نفر از اعضاء، گلخانه داران، کارکنان سازمان های دولتی و خصوصی، بانکها و دست اندرکاران این صنعت برگزار شد. در این جلسه آقایان بریس ریشل از شرکت ریشل فرانسه بزرگترین مجری سازه های […]

کارگاه آموزشی “فن آوری های نوین در صنعت گلخانه” در روز چهارشنبه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ درمجموعه تالار شهر با حضور بیش از ۲۰۰ نفر از اعضاء، گلخانه داران، کارکنان سازمان های دولتی و خصوصی،

بانکها و دست اندرکاران این صنعت برگزار شد. در این جلسه آقایان بریس ریشل از شرکت ریشل فرانسه بزرگترین مجری سازه های گلخانه ای اروپا به همراه آقای دکتر بابایی مدرس دانشگاه تربیت مدرس وآقای مهندس جلوه مدیر منطقه خاورمیانه شرکت ریشل نسبت به بیان مسائل فنی و سوابق اجرایی احداث واحدهای گلخانه ای در تیپ های سازه ای جدید و تاثیر آن برکمیت و کیفیت تولید و مصرف آب و انرژی و… اقدام نمودند. این کارگاه آموزشی با استقبال بسیار خوب مدعوین برگزار گردید و برای متقاضیان گواهی حضور در کارگاه آموزشی صادر میشود.