بیمه بازنشستگی ۱۳۹۴

اسفند ۱۹, ۱۳۹۴
772 بازدید

اطلاعیه قابل توجه کلیه اعضاء محترم   به اطلاع می رساند به موجب تفاهم بعمل آمده بین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستائیان و عشایر کلیه اعضاءمحترم می توانند در صورت تمایل جهت استفاده از مزایای بیمه بازنشستگی  با در دست داشتن کارت عضویت نظام جهت اخذ […]

اطلاعیه

قابل توجه کلیه اعضاء محترم

 

به اطلاع می رساند به موجب تفاهم بعمل آمده بین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستائیان و عشایر کلیه اعضاءمحترم می توانند در صورت تمایل جهت استفاده از مزایای بیمه بازنشستگی  با در دست داشتن کارت عضویت نظام جهت اخذ معرفی نامه به سازمان خانم رضازاده  مراجعه نمایند.

1_0 1_1