بیمه تکمیلی درمان ملت

بیمه تکمیلی درمان ملت
اردیبهشت ۲۶, ۱۴۰۰
1157 بازدید

بیمه تکمیلی درمان ملت: مهلت درخواست: ۱۴۰۰/۲/۳۱ کارشناس مربوطه: سرکار خانم رضازاده ۰۲۸۳۳۳۵۶۶۹۰-۹۱ داخلی یک شرایط: ☘️بدون سقف ☘️بدون هزینه دندانپزشکی ☘️با احتساب هزینه دندانپزشکی کارشناسان متقاضی پس از مطالعه شرایط به سازمان مراجعه نمایید.?

بیمه تکمیلی درمان ملت:
مهلت درخواست: ۱۴۰۰/۲/۳۱
کارشناس مربوطه: سرکار خانم رضازاده
۰۲۸۳۳۳۵۶۶۹۰-۹۱ داخلی یک
شرایط:
☘️بدون سقف
☘️بدون هزینه دندانپزشکی
☘️با احتساب هزینه دندانپزشکی
کارشناسان متقاضی پس از مطالعه شرایط به سازمان مراجعه نمایید.?