بیمه تکمیل درمان آتیه ساز حافظ ۱۳۹۷

بیمه تکمیل درمان آتیه ساز حافظ ۱۳۹۷
خرداد ۵, ۱۳۹۷
833 بازدید

اطلاعیه بیمه تکمیل درمان آتیه ساز حافظ به اطلاع کلیه اعضاء محترم می رساند به موجب تفاهم بعمل آمده بین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان و سازمان جهاد کشاورزی، اعضاءمحترم می توانند در صورت تمایل جهت استفاده از مزایای بیمه تکمیل درمان آتیه سازان حافظبا در دست داشتن کارت عضویت معتبر و […]

اطلاعیه

بیمه تکمیل درمان آتیه ساز حافظ

به اطلاع کلیه اعضاء محترم می رساند به موجب تفاهم بعمل آمده بین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان و سازمان جهاد کشاورزی، اعضاءمحترم

می توانند در صورت تمایل جهت استفاده از مزایای بیمه تکمیل درمان آتیه سازان حافظبا در دست داشتن کارت عضویت معتبر و شرایط ذیل به حداکثر تا مورخ ۱۰/۳/۹۷ به سازمان، سرکار خانم رضازاده مراجعه نمایند.

-مدت قرارداد بیمه از ۹۷/۳۱ لغایت ۹۸/۲/۳۱ می باشد.

-هزینه ماهیانه هر نفربدون دندانپزشکی ۴۷۵/۰۰۰ ریال (چهارصدو هفتادپنج هزار ریال) می باشد.

– هزینه ماهیانه هر نفر با جبران هزینه دندانپزشکی ۶۵۵/۰۰۰ ریال ( ششصد و پنجاه و پنج هزارریال ) می باشد.

شرایط پرداخت :

الف-پرداخت نقدی(یکساله).

ب-پرداختبه صورت اقساط

ب-۱- متقاضیان می توانند۳۰% هزینه مربوطه را به صورت نقدو بقیه را طی دو فقره چک(بانک کشاورزی) ۳ ماهه (۹۷/۶/۳۱) و ( ۹۷/۹/۳۰) با پشت نویسی توسط یک نفردیگر از اعضاء بیمه شدۀ سازمان،پرداخت نمایند.

ب-۲- افرادی که از شرایط بند ب(اقساطی) استفاده می نمایند می بایست نسبت به تحویل یک فقره چک ضمانت به مبلغ جمع حق بیمه سالانه درخواستی (در وجه حامل) به سازمان نظام مهندسی اقدام نمایند.

-تعداد بیمه شدگان در ابتدای قرارداد می تواند اضافه گردد لیکن امکان کاهش وجود ندارد.

-بیمه تکمیل درمان بیمه گروهی است و همۀ اعضاء خانواده باید بیمه گردند.

– شماره کارت جهت پرداخت هزینه درمان ۶۰۳۷۷۰۷۰۰۰۰۳۳۳۵۱  یا شماره حساب ۶۳۰۲۰۲۶۳ بانک کشاورزی شعبه جهاد

– مدارک لازم جهت عضویت:

– کپی شناسنامه صفحه اول و دوم بیمه گر اصلی

-کپی کارت ملیمتقاضیان اصلی و فرعی

– کپی صفحه اول دفترچه بیمه، بیمه گر اصلی

-کپی کارت عضویت معتبر

-استثناعات:تمامی درمانهایی که در سازمان بیمه اجتماعی استثناء می باشد در اینقرارداد نیزاستثناءاست.(عیوب مادرزادی ، جراحی زیبایی ، سقط جنین، چک آپ، واکسیناسیون ، فرزند پنجم به بعد، حوادث طبیعی، انفعالات هسته ای، اعضای مصنوعی، جنگ، شورش، اتاق خصوصی، همراه، ایدز و بیماریهای اپیدمی ، دندانپزشکی جراحی لثه، ویتامین ها، لوازم بهداشتی، تصادف رانندگی، پیوند اعضاء، حوادث عمدی، عقیم سازی، خودکشی و قتلو …)

جهت کسب اطلاعات بیشتر از تعهدات بیمه گر به سایت سازمان مراجعه نمائید.www.snmkq.ir