تاریخ برگزاری آزمون مسولین فنی واحدهای تولیدی

تاریخ برگزاری آزمون مسولین فنی واحدهای تولیدی
مرداد ۱۸, ۱۳۹۶
635 بازدید

اطلاعیه قابل توجه مسئولین فنی واحدهای تولیدی متقاضیان دومین آزمون مسئولین فنی واحدهای تولیدی از تاریخ ۹۶/۰۵/۱۵ تا ۹۶/۰۶/۰۲ با مراجعه به پروفایل خود در سامانه الکترونیکی سازمان از طریق منوی کاربری نسبت به پرینت کارت ورود به جلسه خود اقدام نمایند دومین آزمون مسئولین فنی واحدهای تولیدی زمان : پنج شنبه ۰۲/۰۶/۹۶ ساعت ۹ صبح […]

اطلاعیه

قابل توجه مسئولین فنی واحدهای تولیدی

متقاضیان دومین آزمون مسئولین فنی واحدهای تولیدی از تاریخ ۹۶/۰۵/۱۵ تا ۹۶/۰۶/۰۲ با مراجعه به پروفایل خود در سامانه الکترونیکی سازمان از طریق منوی کاربری نسبت به پرینت کارت ورود به جلسه خود اقدام نمایند

دومین آزمون مسئولین فنی واحدهای تولیدی

زمان : پنج شنبه ۰۲/۰۶/۹۶ ساعت ۹ صبح

مکان : سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان

 جهت کسب اطلاع بیشتربه سایت سازمان مراجعه فرمائید snmkq.ir

دستورالعمل