تخفیف ۵۰ درصدی تمدید کارت عضویت از سال ۸۱الی۸۸

مرداد ۲۳, ۱۳۹۸
904 بازدید

ه اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند، بر اساس مصوبه شورای مرکزی و به منظور ترغیب و تشویق آن دسته از  اعضای قدیمی سازمان (۸۸-۱۳۸۱) که فاقد اعتبار عضویت برای تمدید و به روزرسانی الکترونیکی عضویت می باشند، از تاریخ ۹۸/۰۵/۱۶ تمدید عضویت با تخفیف ۵۰ درصدی اعمال می گردد. لذا اعضای یاد شده، می […]

ه اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند، بر اساس مصوبه شورای مرکزی و به منظور ترغیب و تشویق آن دسته از  اعضای قدیمی سازمان (۸۸-۱۳۸۱) که فاقد اعتبار عضویت برای تمدید و به روزرسانی الکترونیکی عضویت می باشند، از تاریخ ۹۸/۰۵/۱۶ تمدید عضویت با تخفیف ۵۰ درصدی اعمال می گردد. لذا اعضای یاد شده، می توانند با مراجعه به سامانه الکترونیکی عضویت، به آدرس www.agrieng.org نسبت به تمدید و به روزرسانی الکترونیکی عضویت خود اقدام نمایند.