تسهیلات سرمایه در گردش

تسهیلات سرمایه در گردش
خرداد ۲۲, ۱۳۹۵
823 بازدید

اطلاعیه به اطلاع آن دسته از واحدهای تولیدی بخش کشاورزی که نیازمند به تسهیلات سرمایه در گردش هستند می رساند جهت ثبت نام در سامانه مربوطه در اسرع وقت به آدرس اینترنتی ذیل مراجعه نمایند.     www.behinyab.ir

اطلاعیه

به اطلاع آن دسته از واحدهای تولیدی بخش کشاورزی که نیازمند به تسهیلات سرمایه در گردش هستند می رساند جهت ثبت نام در سامانه مربوطه در اسرع وقت به آدرس اینترنتی ذیل مراجعه نمایند.

 

  www.behinyab.ir