تسهیلات سرمایه در گردش

تسهیلات سرمایه در گردش
خرداد ۲۲, ۱۳۹۵
78 بازدید

اطلاعیه به اطلاع آن دسته از واحدهای تولیدی بخش کشاورزی که نیازمند به تسهیلات سرمایه در گردش هستند می رساند جهت ثبت نام در سامانه مربوطه در اسرع وقت به آدرس اینترنتی ذیل مراجعه نمایند.     www.behinyab.ir

اطلاعیه

به اطلاع آن دسته از واحدهای تولیدی بخش کشاورزی که نیازمند به تسهیلات سرمایه در گردش هستند می رساند جهت ثبت نام در سامانه مربوطه در اسرع وقت به آدرس اینترنتی ذیل مراجعه نمایند.

 

  www.behinyab.ir