تصویر مکاتبه اختصاص واکسن کرونا به کارشناسان کشاورزی و منابع طبیعی

تصویر مکاتبه اختصاص واکسن کرونا به کارشناسان کشاورزی و منابع طبیعی
مرداد ۲۶, ۱۴۰۰
305 بازدید

  درخواست اختصاص واکسن کرونا (۱) تصویر مکاتبه ریاست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین با معاونت سیاسی-اجتماعی و امنیتی استانداری و رئیس کمیته واکسیناسیون ستاد مقابله با کرونای استان با موضوع اختصاص واکسن کرونا به کارشناسان کشاورزی و منابع طبیعی

 

درخواست اختصاص واکسن کرونا (۱)

تصویر مکاتبه ریاست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین با معاونت سیاسی-اجتماعی و امنیتی استانداری و رئیس کمیته واکسیناسیون ستاد مقابله با کرونای استان با موضوع اختصاص واکسن کرونا به کارشناسان کشاورزی و منابع طبیعی