تعاونی مسکن نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

آبان ۱۰, ۱۳۹۹
187 بازدید

🔻با حضور عضو هیئت مدیره تعاونی مسکن نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین انجام شد: ✅بررسی امکان احیا و احصا شرایط به روز تعاونی مسکن نظام مهندسی 🔸بنا بر گزارش روابط عمومی سنم استان، جلسه هیئت رئیسه سازمان استان با حضور عضو هیئت مدیره تعاونی سابق مسکن نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی […]

🔻با حضور عضو هیئت مدیره تعاونی مسکن نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین انجام شد:

✅بررسی امکان احیا و احصا شرایط به روز تعاونی مسکن نظام مهندسی

🔸بنا بر گزارش روابط عمومی سنم استان، جلسه هیئت رئیسه سازمان استان با حضور عضو هیئت مدیره تعاونی سابق مسکن نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین با موضوع بررسی فرآیند عضو گیری و شرایط تشکیل تعاونی در محل نظام مهندسی استان برگزار شد.

امینی عضو هیئت مدیره پروژه ۱۵۶ واحدی تعاونی مسکن نظام مهندسی کشاورزی استان قزوین، شرحی از روند تشکیل و عملکرد تعاونی ارائه داد.

🔸در این نشست پس از طرح نقطه نظرات هیئت رئیسه و رئیس سازمان، تشکیل جلسه بعدی با حضور نماینده اداره کل مسکن و شهرسازی استان در اسرع وقت در دستور کار قرار گرفت.