تعاونی مسکن نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

آبان ۱۰, ۱۳۹۹
1134 بازدید

?با حضور عضو هیئت مدیره تعاونی مسکن نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین انجام شد: ✅بررسی امکان احیا و احصا شرایط به روز تعاونی مسکن نظام مهندسی ?بنا بر گزارش روابط عمومی سنم استان، جلسه هیئت رئیسه سازمان استان با حضور عضو هیئت مدیره تعاونی سابق مسکن نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی […]

?با حضور عضو هیئت مدیره تعاونی مسکن نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین انجام شد:

✅بررسی امکان احیا و احصا شرایط به روز تعاونی مسکن نظام مهندسی

?بنا بر گزارش روابط عمومی سنم استان، جلسه هیئت رئیسه سازمان استان با حضور عضو هیئت مدیره تعاونی سابق مسکن نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین با موضوع بررسی فرآیند عضو گیری و شرایط تشکیل تعاونی در محل نظام مهندسی استان برگزار شد.

امینی عضو هیئت مدیره پروژه ۱۵۶ واحدی تعاونی مسکن نظام مهندسی کشاورزی استان قزوین، شرحی از روند تشکیل و عملکرد تعاونی ارائه داد.

?در این نشست پس از طرح نقطه نظرات هیئت رئیسه و رئیس سازمان، تشکیل جلسه بعدی با حضور نماینده اداره کل مسکن و شهرسازی استان در اسرع وقت در دستور کار قرار گرفت.