تفاهم نامه مشاوره در امور مالی، قراردادها، بیمه، ثبت شرکت، مالیات و … ۱۳۹۶

تفاهم نامه مشاوره در امور مالی، قراردادها، بیمه، ثبت شرکت، مالیات و … ۱۳۹۶
آبان ۱, ۱۳۹۶
795 بازدید

به اطلاع کلیه اعضاء محترم حقیقی و حقوقی می رساند این سازمان نسبت به انعقاد تفاهم نامه با شرکت ابداع اندیش آرام ارائه دهنده خدمات و مشاوره در امور مالی، قراردادها، بیمه، ثبت شرکت، مالیات و … با اعمال تخفیف ویژه برای اعضاء سازمان اقدام نموده است. اعضاء محترم می توانند با ارائه کارت عضویت […]

به اطلاع کلیه اعضاء محترم حقیقی و حقوقی می رساند این سازمان نسبت به انعقاد تفاهم نامه با شرکت ابداع اندیش آرام ارائه دهنده خدمات و مشاوره در امور مالی، قراردادها، بیمه، ثبت شرکت، مالیات و … با اعمال تخفیف ویژه برای اعضاء سازمان اقدام نموده است. اعضاء محترم می توانند با ارائه کارت عضویت معتبر از خدمات شرکت مذکور استفاده نمایند.