تقدیر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین از نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی

خرداد ۱۳, ۱۴۰۰
475 بازدید

?تقدیر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین از نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی بدینوسیله از زحمات و پیگیری های دلسوزانه سرکار خانم دکتر فاطمه محمدبیگی، نماینده محترم مردم شریف شهرستان های قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی، در جهت ثبت پیشنهادات سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی […]


?تقدیر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین از نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی

بدینوسیله از زحمات و پیگیری های دلسوزانه سرکار خانم دکتر فاطمه محمدبیگی، نماینده محترم مردم شریف شهرستان های قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی، در جهت ثبت پیشنهادات سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در طرح پیشنهادی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای تحت عنوان “تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی” که مایه خوشنودی و دلگرمی دانش آموختگان بخش کشاورزی توام با تقویت جایگاه شغلی ایشان می باشد، صمیمانه سپاسگزاری می گردد.

☘️ریاست و اعضای شورای استانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
@Qazvin_snmk