تلقیح مصنوعی- نامه معاون وزیر

تیر ۲۴, ۱۳۹۸
698 بازدید


نامه معاون وزیر کشاورزی به ریاست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در رابطه با ارسال دستورالعمل و فرآیند صدور پروانه فعالیت مراکز تلقیح مصنوعی