تمدید مهلت مصرف علف کش پاراکوات

آبان ۱۶, ۱۴۰۰
227 بازدید

تصویر نامه مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان با موضوع: تمدید مهلت مصرف علف کش پاراکوات

تصویر نامه مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان با موضوع: تمدید مهلت مصرف علف کش پاراکوات