تمدید کارت عضویت

شهریور ۱۲, ۱۳۹۴
763 بازدید

طلاعیه به اطلاع می رساند : کارتهای عضویت قدیمی از درجه اعتبار ساقط بوده و اخذ کارت جدید ازطریق سامانه مربوطه برای کلیه اعضاء محترم الزامی می باشد. بدیهی است ارائه هرگونه خدمات به اعضاء منوط به داشتن کارت عضویت معتبر می باشد. روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاوررزی استان قزوین

طلاعیه

به اطلاع می رساند :

کارتهای عضویت قدیمی از درجه اعتبار ساقط بوده و اخذ کارت جدید ازطریق سامانه مربوطه برای کلیه اعضاء محترم الزامی می باشد.

بدیهی است ارائه هرگونه خدمات به اعضاء منوط به داشتن کارت عضویت معتبر می باشد.

روابط عمومی

سازمان نظام مهندسی کشاوررزی استان قزوین