ثبت نام تور دامداری(گاو شیری) کشور استرالیا

مرداد ۲۷, ۱۳۹۸
774 بازدید

شرکت در تور دامداری(گاو شیری) کشور استرالیا:برای ثبت نام و اطلاعات بیشتر به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین مراجعه نمایید.


شرکت در تور دامداری(گاو شیری) کشور استرالیا:برای ثبت نام و اطلاعات بیشتر به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین مراجعه نمایید.