ثبت نام در کلاس آموزشی نظارت و تعیین ظرفیت واحدهای مرغ تخمگذار

ثبت نام در کلاس آموزشی نظارت و تعیین ظرفیت واحدهای مرغ تخمگذار
اردیبهشت ۸, ۱۳۹۵
833 بازدید

((قابل توجه ناظرین دامپروری)) جهت ثبت نام در کلاس آموزشی نظارت و تعیین ظرفیت واحدهای مرغ تخمگذارحداکثر تا مورخ ۹۵/۲/۱۱ به سازمان (خانم رضازاده) مراجعه نمائید.

((قابل توجه ناظرین دامپروری))

جهت ثبت نام در کلاس آموزشی نظارت و تعیین ظرفیت واحدهای مرغ تخمگذارحداکثر تا مورخ ۹۵/۲/۱۱ به سازمان (خانم رضازاده) مراجعه نمائید.