جایزه بین المللی صرفه جویی آب

اسفند ۱۲, ۱۳۹۹
807 بازدید

تصویر نامه سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با موضوع: WriteBuffer مهلت ارسال آثار تا ۲۲ فروردین ۱۳۹۹

تصویر نامه سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با موضوع:

WriteBuffer مهلت ارسال آثار تا ۲۲ فروردین ۱۳۹۹