جذب نیروی اجرایی و تحقیقاتی رشته های کشاورزی

بهمن ۲۶, ۱۴۰۰
807 بازدید

۴ جذب نیرو ۴ جذب نیرو یک شرکت خصوصی جهت تکمیل کادر مورد نیاز اجرایی و تحقیقاتی به فارغ التحصیل (آقا و یا خانم) در رشته های زراعت و اصلاح نباتات (زراعت/اصلاح نباتات)، بیماری شناسی و حشره شناسی گیاهی، علوم باغبانی، بیوتکنولوژی کشاورزی، علوم و تکنولوژی بذر در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری […]

۴ جذب نیرو

۴ جذب نیرو
یک شرکت خصوصی جهت تکمیل کادر مورد نیاز اجرایی و تحقیقاتی به فارغ التحصیل (آقا و یا خانم) در رشته های زراعت و اصلاح نباتات (زراعت/اصلاح نباتات)، بیماری شناسی و حشره شناسی گیاهی، علوم باغبانی، بیوتکنولوژی کشاورزی، علوم و تکنولوژی بذر در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری با حقوق متعارف و قوانین رسمی کشوری نیاز به همکاری دارد.
داوطلبان می توانند با تکمیل فرم ضمیمه اظهار آمادگی نمایند.
محل فعالیت در منطقه قزوین می باشد و داوطلبان نباید به هیچ وجه شاغل در بخش های مختلف خصوصی و دولتی باشند.
داوطلب مرد نیز نباید مشکل خدمت سربازی داشته باشد.
آدرس ارسال مدارک: smc123456smc@yahoo.com