جلسات هم اندیشی

جلسات هم اندیشی
بهمن ۱۸, ۱۳۹۷
454 بازدید

قابل توجه اعضای محترم، مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی و نمایندگی های شهرستانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین جلسات هم اندیشی با موضوعات مختلف سه شنبه هر هفته در محل این سازمان برگزار می گردد. ضمنا حضور مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی و نمایندگی های شهرستانها الزامی است.

قابل توجه اعضای محترم، مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی و نمایندگی های شهرستانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

جلسات هم اندیشی با موضوعات مختلف سه شنبه هر هفته در محل این سازمان برگزار می گردد.

ضمنا حضور مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی و نمایندگی های شهرستانها الزامی است.