جلسه با کارشناسان نمونه بردار آب در خصوص محاسبه دبی منابع آبی

آبان ۴, ۱۴۰۱
260 بازدید

هم اکنون جلسه با کارشناسان نمونه بردار آب در خصوص محاسبه دبی منابع آبی در محل سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در حال برگزاریست. ۱۳:۴۵ ظهر ۴ آبان ۱۴۰۱

هم اکنون جلسه با کارشناسان نمونه بردار آب در خصوص محاسبه دبی منابع آبی در محل سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در حال برگزاریست.

۱۳:۴۵ ظهر ۴ آبان ۱۴۰۱