جلسه با کارشناسان نمونه بردار آب در خصوص محاسبه دبی منابع آبی

آبان ۴, ۱۴۰۱
69 بازدید

هم اکنون جلسه با کارشناسان نمونه بردار آب در خصوص محاسبه دبی منابع آبی در محل سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در حال برگزاریست. ۱۳:۴۵ ظهر ۴ آبان ۱۴۰۱

هم اکنون جلسه با کارشناسان نمونه بردار آب در خصوص محاسبه دبی منابع آبی در محل سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در حال برگزاریست.

۱۳:۴۵ ظهر ۴ آبان ۱۴۰۱