جلسه شورای استانی

مهر ۲۴, ۱۳۹۹
470 بازدید

جلسه شورای استانی نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی قزوین در محل مرکز غیردولتی توان افزایی و مهارت آموزی مهر زرین در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۲۳