جلسه هم اندیشی تفسیر نتایج آنالیز آب ، خاک و گیاه

جلسه هم اندیشی تفسیر نتایج آنالیز آب ، خاک و گیاه
بهمن ۲۸, ۱۳۹۷
780 بازدید

جلسه هم اندیشی تفسیر نتایج آنالیز آب ، خاک و گیاه مدرس دکتر سارا نوروزی محقق مرکز تحقیقات کشاورزی استان قزوین چهارشنبه ۱/۱۲/۹۷ ساعت۹صبح لغایت۱۲ سالن شماره ۲ باغستان (سازمان جهاد کشاورزی)

جلسه هم اندیشی تفسیر نتایج آنالیز آب ، خاک و گیاه
مدرس دکتر سارا نوروزی محقق مرکز تحقیقات کشاورزی استان قزوین
چهارشنبه ۱/۱۲/۹۷ ساعت۹صبح لغایت۱۲
سالن شماره ۲ باغستان (سازمان جهاد کشاورزی)