جلسه هم اندیشی مسائل آب

جلسه هم اندیشی مسائل آب
اسفند ۵, ۱۳۹۷
829 بازدید

جلسه هم اندیشی مسائل آب مدرس : مهندس علی باحجب حبیبی چهارشنبه ۹۷/۱۲/۸ ساعت ۹ لغایت ۱۲ سالن شماره ۲باغستان سازمان جهادکشاورزی مجری : سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان

جلسه هم اندیشی مسائل آب
مدرس : مهندس علی باحجب حبیبی
چهارشنبه ۹۷/۱۲/۸ ساعت ۹ لغایت ۱۲
سالن شماره ۲باغستان سازمان جهادکشاورزی
مجری : سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان