حضور ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی در نظام مهندسی

حضور ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی در نظام مهندسی
خرداد ۱۹, ۱۳۹۷
607 بازدید

حضور ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی در نظام مهندسی ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان سرکار خانم مهندس خمسه به همراه کلیه معاونین محترم و مدیر روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی با حضور بی ریای خود در سازمان نظام مهندسی کشاورزی ، دیداری صمیمانه با  ریاست سازمان ، همکاران ، هیاتهای اجرایی و نظارت پنجمین […]

حضور ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی در نظام مهندسی

ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان سرکار خانم مهندس خمسه به همراه کلیه معاونین محترم و مدیر روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی با حضور بی ریای خود در سازمان نظام مهندسی کشاورزی ، دیداری صمیمانه با  ریاست سازمان ، همکاران ، هیاتهای اجرایی و نظارت پنجمین دوره انتخابات برگزار نموده و در جریان اقدامات انجام شده در برگزاری انتخابات قرار گرفتند و ضمن اعلام حمایت خود از مجموعه سازمان نظام مهندسی رهنمون های ارزشمندی ارائه نمودند.