خبر آموزشی دوره آموزشی مسئولین فنی واحدهای تولیدی گلخانه وقارچ، دام و طیور

خبر آموزشی دوره آموزشی مسئولین فنی واحدهای تولیدی گلخانه وقارچ، دام و طیور
اسفند ۵, ۱۳۹۶
690 بازدید

خبر آموزشی دوره آموزشی مسئولین فنی واحدهای تولیدی گلخانه وقارچ، دام و طیور در استان قزوین برگزار شد. این دوره با حضور ۳۳ نفر از کارشناسان از تاریخ ۱۸/۹/۹۶ لغایت ۹۶/۱۲/۰۵ جمعا به مدت ۱۲۴ ساعت تئوری با حضور مدرسینی از داخل و خارج استان درمحل سازمان نظام مهندسی کشاورزی برگزار گردید. فراگیران باید بر […]

خبر آموزشی

دوره آموزشی مسئولین فنی واحدهای تولیدی گلخانه وقارچ، دام و طیور در استان قزوین برگزار شد.

این دوره با حضور ۳۳ نفر از کارشناسان از تاریخ ۱۸/۹/۹۶ لغایت ۹۶/۱۲/۰۵ جمعا به مدت ۱۲۴ ساعت تئوری با حضور مدرسینی از داخل و خارج استان درمحل سازمان نظام مهندسی کشاورزی برگزار گردید. فراگیران باید بر اساس برنامه پیش بینی شده نسبت به طی دوره آموزشی عملی در واحدهای تولیدی اقدام نمایند.