خبر اصلاحی نمایشگاه آنتالیا

خبر اصلاحی نمایشگاه آنتالیا
آبان ۲۹, ۱۳۹۶
760 بازدید

خبر اصلاحی نمایشگاه آنتالیا با عنایت به اعلام شرکت گلپویه سیر مبنی بر کاهش هزینه های تور نمایشگاهی آنتالیا (ویژه ۶ شب و ۷ روز پرواز قشم ایر) مراتب به شرح ذیل جهت اطلاع و بهره برداری اعضاء محترم اعلام می گردد.  

خبر اصلاحی نمایشگاه آنتالیا

با عنایت به اعلام شرکت گلپویه سیر مبنی بر کاهش هزینه های تور نمایشگاهی آنتالیا (ویژه ۶ شب و ۷ روز پرواز قشم ایر) مراتب به شرح ذیل جهت اطلاع و بهره برداری اعضاء محترم اعلام می گردد.