خبر بیمه تکمیل درمان آسیا

خرداد ۲۱, ۱۳۹۴
810 بازدید

خبر بیمه تکمیل درمان آسیا به اطلاع می رساند به موجب تفاهم بعمل آمده بین سازمان و نمایندگی بیمه آسیا کلیه اعضاءمحترم می توانند به منظور استفاده از مزایای بیمه تکمیل درمان در سال ۱۳۹۴ با در دست داشتن کارت عضویت تمدید شده جهت ثبت نام به خانم رضا زاده  مراجعه نمایند.ضمنا تعهدات بیمه گر […]

خبر

بیمه تکمیل درمان آسیا

به اطلاع می رساند به موجب تفاهم بعمل آمده بین سازمان و نمایندگی بیمه آسیا کلیه اعضاءمحترم می توانند به منظور استفاده از مزایای بیمه تکمیل درمان در سال ۱۳۹۴ با در دست داشتن کارت عضویت تمدید شده جهت ثبت نام به خانم رضا زاده  مراجعه نمایند.ضمنا تعهدات بیمه گر به پیوست نامه می باشد.

آخرین مهلت ثبت نام :۹۴/۳/۲۳

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های                  ۹۱-۳۳۳۵۶۶۹۰تماس حاصل فرمایید.

123