خبر بیمه تکمیل درمان آسیا

خبر بیمه تکمیل درمان آسیا
خرداد ۲۳, ۱۳۹۴
842 بازدید

به اطلاع می رساند به موجب تفاهم بعمل آمده بین سازمان و نمایندگی بیمه آسیا کلیه اعضاءمحترم می توانند به منظور استفاده از مزایای بیمه تکمیل درمان در سال ۱۳۹۴ با در دست داشتن کارت عضویت تمدید شده جهت ثبت نام به خانم رضا زاده  مراجعه نمایند.ضمنا تعهدات بیمه گر به پیوست نامه می باشد. […]

به اطلاع می رساند به موجب تفاهم بعمل آمده بین سازمان و نمایندگی بیمه آسیا کلیه اعضاءمحترم می توانند به منظور استفاده از مزایای بیمه تکمیل درمان در سال ۱۳۹۴ با در دست داشتن کارت عضویت تمدید شده جهت ثبت نام به خانم رضا زاده  مراجعه نمایند.ضمنا تعهدات بیمه گر به پیوست نامه می باشد.

آخرین مهلت ثبت نام :۹۴/۳/۲۳

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های                  ۹۱-۳۳۳۵۶۶۹۰تماس حاصل فرمایید.