خبر فوری

مهر ۱۹, ۱۳۹۴
613 بازدید

خبرفوری مهلت ثبت نام در دهمین آزمون طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار تا ساعت ۲۴(بیستم) مهر ماه تمدید شد.

خبرفوری

مهلت ثبت نام در دهمین آزمون طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار تا ساعت ۲۴(بیستم) مهر ماه تمدید شد.