درج عدد ارتفاع واحدها از سطح دریا (Z)

مهر ۴, ۱۳۹۵
943 بازدید

قابل توجه کلیه کارشناسان GPS و ناظرین واحدهای تولیدی (دام،طیور،آبزیان،قارچ،گلخانه)     به اطلاع می رساند باتوجه به تصویب و ابلاغ سازمان مرکزی نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر استفاده از سامانه “پنجره واحد“ برای صدور مجوزها واستعلامات مربوطه و جایگزینی آن با سامانه صدور مجوزها ، از […]

قابل توجه کلیه کارشناسان GPS و ناظرین واحدهای تولیدی

(دام،طیور،آبزیان،قارچ،گلخانه)

 

 

به اطلاع می رساند باتوجه به تصویب و ابلاغ سازمان مرکزی نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر استفاده از سامانه پنجره واحد برای صدور مجوزها

واستعلامات مربوطه و جایگزینی آن با سامانه صدور مجوزها ، از آنجا که در فرمت جدید پروانه ها ارتفاع محل واحد تولیدی از سطح دریا (Z) نیز می بایست درج گردد. بدین لحاظ مقتضی است منبعد نسبت به درج عدد ارتفاع واحدها از سطح دریا نیز در نقشه های GPS و گزارشات کارشناسی اقدام گردد.