دستورالعمل اجرایی مدیریت علفهای هرز مزارع گلرنگ

آذر ۲۶, ۱۴۰۱
374 بازدید

🔻توسط سازمان حفظ نباتات کشور ابلاغ شد: ✅ دستورالعمل اجرایی مدیریت علفهای هرز مزارع گلرنگ 🔸دستورالعمل اجرایی مدیریت علفهای هرز مزارع گلرنگ، توسط مدیرکل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات کشور ابلاغ شد. 🔷فایل دستورالعمل فوق از سایت سازمان حفظ نباتات به آدرسwww.ppo.ir بخش دستورالعمل های زراعی قابل دریافت است. دستورالعمل […]

🔻توسط سازمان حفظ نباتات کشور ابلاغ شد:

✅ دستورالعمل اجرایی مدیریت علفهای هرز مزارع گلرنگ

🔸دستورالعمل اجرایی مدیریت علفهای هرز مزارع گلرنگ، توسط مدیرکل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات کشور ابلاغ شد.

🔷فایل دستورالعمل فوق از سایت سازمان حفظ نباتات به آدرسwww.ppo.ir بخش دستورالعمل های زراعی قابل دریافت است.

دستورالعمل اجرایی مدیریت علف های هرز مزارع گلرنگ_compressed