دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی بیماری ها و آفات مهم سبزی و جالیز در گلخانه

دی ۲۸, ۱۴۰۰
255 بازدید

دستورالعمل های مدیریت تلفیقی بیماری ها و آفات مهم سبزی و جالیز در گلخانه 🔻توسط مدیر کل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات انجام شد: ✅ ابلاغ دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی بیماری ها و آفات مهم سبزی و جالیز در گلخانه 🔸دستورالعمل اجرایی کنترل مدیریت تلفیقی بیماری ها و آفات مهم […]

دستورالعمل های مدیریت تلفیقی بیماری ها و آفات مهم سبزی و جالیز در گلخانه
🔻توسط مدیر کل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات انجام شد:

✅ ابلاغ دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی بیماری ها و آفات مهم سبزی و جالیز در گلخانه

🔸دستورالعمل اجرایی کنترل مدیریت تلفیقی بیماری ها و آفات مهم سبزی و جالیز در گلخانه توسط مدیر کل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ابلاغ شد.

🔸سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی سازمان مرکزی طی نامه ای این ابلاغیه را به ریاست سازمان استانها ابلاغ نمود.

🔸شایان ذکر است، فایل دستورالعمل در سایت سازمان حفظ نباتات به آدرس www.ppo.ir بخش دستورالعمل های زراعی قابل دریافت می باشد.