دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی کنه های سبزی و جالیز

بهمن ۱۲, ۱۴۰۰
386 بازدید

توسط مدیر کل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات انجام شد: ✅ ابلاغ دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی کنه های سبزی و جالیز 🔸دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی کنه های سبزی و جالیز توسط مدیر کل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی به سازمان نظام مهندسی […]

توسط مدیر کل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات انجام شد:

✅ ابلاغ دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی کنه های سبزی و جالیز

🔸دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی کنه های سبزی و جالیز توسط مدیر کل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ابلاغ شد.

🔸سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی سازمان مرکزی طی نامه ای این ابلاغیه را به ریاست سازمان استانها ابلاغ نمود.

🔸شایان ذکر است، فایل دستورالعمل در سایت سازمان حفظ نباتات به آدرس www.ppo.ir بخش دستورالعمل های سبزی، جالیز و گلخانه قابل دریافت می باشد.

@Qazvin_snmk

دستورالعمل های مدیریت تلفیقی بیماری ها و آفات مهم سبزی و جالیز در گلخانه