دستورالعمل حمایت از گندمکاران کشاورزی قراردادی

آبان ۱۶, ۱۴۰۰
256 بازدید

attachs(1) 🔻توسط رییس سازمان مرکزی انجام شد: ✅ابلاغ دستورالعمل حمایت از گندمکاران کشاورزی قراردادی 🔸دستورالعمل حمایت از گندمکاران کشاورزی قراردادی توسط رییس سازمان مرکزی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان ها برای اجرا ابلاغ شد. 🔸به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، در ابلاغیه شاهرخ رمضان نژاد به رؤسای سازمان نظام مهندسی استان […]


attachs(1)
🔻توسط رییس سازمان مرکزی انجام شد:

✅ابلاغ دستورالعمل حمایت از گندمکاران کشاورزی قراردادی

🔸دستورالعمل حمایت از گندمکاران کشاورزی قراردادی توسط رییس سازمان مرکزی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان ها برای اجرا ابلاغ شد.

🔸به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، در ابلاغیه شاهرخ رمضان نژاد به رؤسای سازمان نظام مهندسی استان ها آمده است: در پی اقدامات سازمان در راستای رسالت گسترش دانش و فن آوری و افزایش ضریب نفوذ دانش به عنوان مقوم و پشتیبان تولید در بخش کشاورزی و نهادسازی و ایجاد شبکه غیردولتی انتقال و اشاعه دانش با استفاده از ظرفیت مردمی و تعریف و تدوین سازوکارهای انتقال و اشاعه دانش در قالب قراردادهای سهم بری دانش از تولید و قرارداد انتقال و اشاعه دانش، با پیگیری صورت گرفته و ارائه پیشنهاد به وزیر محترم جهادکشاورزی مبنی بر اختصاص یارانه دانش، مراتب در شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی تأیید و دستورالعمل حمایتی از تولیدکنندگان گندمکار کشاورزی قراردادی مصوب و توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ شد.

🔸شایان ذکر است بر اساس این مصوبه، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، صندوق بیمه کشاورزی، معاونت امور زراعت، بنیاد گندمکاران کشور، بانک مرکزی و بانک کشاورزی به عنوان نهادهای پشتیبان تعیین شده است.