دستگاه GPS

دستگاه GPS
دی ۲۷, ۱۳۹۷
580 بازدید

باطلاع کارشناسان محترم میرساند براساس هماهنگی بعمل آمده امکان خرید دستگاه GPS براساس جدول ذیل برای اعضاء سازمان فراهم گردیده است. متقاضیان می توانند جهت ثبت نام به سازمان مراجعه نمایند. ضمناً آقای مهندس کریم امامقلی بعنوان نماینده و مشاور خرید با شماره تماس ۰۹۱۹۱۹۳۷۴۵۷ معرفی می گردد.

باطلاع کارشناسان محترم میرساند براساس هماهنگی بعمل آمده امکان خرید دستگاه GPS براساس جدول ذیل برای اعضاء سازمان فراهم گردیده است. متقاضیان می توانند جهت ثبت نام به سازمان مراجعه نمایند.

ضمناً آقای مهندس کریم امامقلی بعنوان نماینده و مشاور خرید با شماره تماس ۰۹۱۹۱۹۳۷۴۵۷ معرفی می گردد.