دعوت به همکاری

دعوت به همکاری
شهریور ۲۰, ۱۳۹۵
566 بازدید

اطلاعیه مجتمع کشاورزی حداد واقع در تاکستان دعوت به همکاری می نماید ۱- کارشناس باغبانی آقا یا خانم  ۱نفر ۲- کارشناس گیاهپزشکی آقا یا خانم ۱ نفر ۳- کارشناس خاکشناسی آقا یا خانم ۱ نفر  آدرس :تاکستان میدان ۱۷ شهریور بلوار المهدی  شماره تماس : ۰۹۱۲۱۸۱۶۶۴۱

اطلاعیه

مجتمع کشاورزی حداد

واقع در تاکستان دعوت به همکاری می نماید

۱- کارشناس باغبانی آقا یا خانم  ۱نفر

۲- کارشناس گیاهپزشکی آقا یا خانم ۱ نفر

۳- کارشناس خاکشناسی آقا یا خانم ۱ نفر

 آدرس :تاکستان میدان ۱۷ شهریور بلوار المهدی

 شماره تماس : ۰۹۱۲۱۸۱۶۶۴۱