دوره آموزشی: آشنایی با ماشین آلات مقابله با سرمازدگی و تگرگ

دوره آموزشی: آشنایی با ماشین آلات مقابله با سرمازدگی و تگرگ
اسفند ۶, ۱۳۹۹
789 بازدید

تاریخ: شنبه ۹۹/۱۲/۹ ساعت ۹الی۱۳/۳۰ ☘️ویژه مدیران عامل و اعضاء محترم شرکتهای خدمات مشاوره ای آدرس سامانه : https://shak.iate.ir و انتخاب استان قزوین و یا web.agritak.ir سپس ورود به ویترین/ شبکه آموزش کشاورزی/ مراکز تحقیقات و آموزش استانی/ مرکز قزوین.


تاریخ: شنبه ۹۹/۱۲/۹ ساعت ۹الی۱۳/۳۰
☘️ویژه مدیران عامل و اعضاء محترم شرکتهای خدمات مشاوره ای
آدرس سامانه : https://shak.iate.ir و انتخاب استان قزوین و یا web.agritak.ir سپس ورود به ویترین/ شبکه آموزش کشاورزی/ مراکز تحقیقات و آموزش استانی/ مرکز قزوین.