دوره آموزشی کاشت، داشت و برداشت زعفران

دوره آموزشی کاشت، داشت و برداشت زعفران
بهمن ۱۸, ۱۳۹۷
461 بازدید

دوره آموزشی کاشت، داشت و برداشت زعفران زمان : اسفند ماه ۹۷ سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان

دوره آموزشی کاشت، داشت و برداشت زعفران

زمان : اسفند ماه ۹۷

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان