دوره آموزشی GIS

شهریور ۸, ۱۳۹۵
592 بازدید

خبر آموزشی دورۀ آموزشیGIS با حضور۴۰ نفر از اعضاء سازمان از مورخ ۹۵/۵/۱۶  لغایت  ۹۵/۵/۱۹  و ۹۵/۵/۲۳ لغایت ۹۵/۵/۲۶ به مدت ۸ روز در محل سازمان مدیریت برنامه ریزی استان برگزار گردید. شرکت کنندگان پس از قبولی در آزمون ­و اخذ گواهینامه آموزشی مربوطه می­توانند در امور ارجاعی اداره آب منطقه ای استان(در قالب تفاهمنامه […]

خبر آموزشی

دورۀ آموزشیGIS با حضور۴۰ نفر از اعضاء سازمان از مورخ ۹۵/۵/۱۶  لغایت  ۹۵/۵/۱۹  و ۹۵/۵/۲۳ لغایت ۹۵/۵/۲۶ به مدت ۸ روز در محل سازمان مدیریت برنامه ریزی استان برگزار گردید. شرکت کنندگان پس از قبولی در آزمون ­و اخذ گواهینامه آموزشی مربوطه می­توانند در امور ارجاعی اداره آب منطقه ای استان(در قالب تفاهمنامه فی مابین) فعالیت نمایند.