دوره آموزشی GIS

تیر ۹, ۱۳۹۵
765 بازدید

خبر آموزشی جهت ثبت نام در دوره آموزشی GIS به خانم رضازاده مراجعه نمایید اولویت ثبت نام با افرادی است که در اسرع وقت نسبت به ثبت نام قطعی اقدام نمایند. آخرین مهلت ۹۵/۴/۱۵ می باشد.

خبر آموزشی

جهت ثبت نام در دوره آموزشی GIS به خانم رضازاده مراجعه نمایید

اولویت ثبت نام با افرادی است که در اسرع وقت نسبت به ثبت نام قطعی اقدام نمایند.

آخرین مهلت ۹۵/۴/۱۵ می باشد.