دو مصوبه مهم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

دو مصوبه مهم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
آبان ۱۶, ۱۴۰۰
545 بازدید

🔻دبیر شورای مرکزی خبر داد: ✅دو مصوبه مهم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 🔸دبیر شورای مرکزی از مصوبه حذف بند “تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای مشمولین” از ماده (۱۲) دستورالعمل پروانه اشتغال و همچنین تعیین آخرین مهلت اعتبار گواهی تشخیص صلاحیت و رتبه بندی های قدیمی خبر داد. […]

🔻دبیر شورای مرکزی خبر داد:

✅دو مصوبه مهم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

🔸دبیر شورای مرکزی از مصوبه حذف بند “تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای مشمولین” از ماده (۱۲) دستورالعمل پروانه اشتغال و همچنین تعیین آخرین مهلت اعتبار گواهی تشخیص صلاحیت و رتبه بندی های قدیمی خبر داد.

🔸به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، با حذف بند “تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای مشمولین” از ماده (۱۲) دستورالعمل پروانه اشتغال، از این پس دریافت پروانه اشتغال برای اعضای حقیقی، مستلزم ارائه بند مذکور نمی باشد.

🔸بر اساس دیگر مصوبه شورای مرکزی، اعتبار رتبه های قدیمی سازمان حداکثر تا تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰ می باشد، بدین معنی که بعد از تاریخ یاد شده، کلیه اعضای حقیقی و حقوقی سازمان که دارای رتبه بوده ولی هنوز اطلاعات آنها در سامانه ثبت نشده است و یا نسبت به تکمیل فرآیند رتبه های وارده به سامانه تاکنون اقدام ننموده اند، رتبه های مذکور فاقد اعتبار بوده و در صورت مراجعه باید درخواست رتبه بندی جدید دهند که خود مستلزم پرداخت هزینه می باشد.