دیدار صمیمانه رییس سازمان نظام دامپزشکی و رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین به مناسبت روزمهندس

دیدار صمیمانه رییس سازمان نظام دامپزشکی و رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین به مناسبت روزمهندس
اسفند ۶, ۱۳۹۹
654 بازدید