راه های ارتباطی سازمان

آذر ۲۴, ۱۳۹۹
713 بازدید

راه های ارتباطی کارکنان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین ساعت پذیرش مراجع: ۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰ ساعت مراجعه کارشناسان محترم: ۷:۳۰ الی ۸:۳۰ و ۱۳:۳۰ الی۱۴ ?کارشناسان محترم ?با توجه به شدت یافتن بیماری کرونا و لزوم رعایت جدی پروتکل های بهداشتی ?به دستور ریاست سازمان ?جهت حفظ شان کارشناسان محترم ?حفظ […]

راه های ارتباطی کارکنان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

ساعت پذیرش مراجع: ۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰
ساعت مراجعه کارشناسان محترم: ۷:۳۰ الی ۸:۳۰ و ۱۳:۳۰ الی۱۴

?کارشناسان محترم
?با توجه به شدت یافتن بیماری کرونا و لزوم رعایت جدی پروتکل های بهداشتی
?به دستور ریاست سازمان
?جهت حفظ شان کارشناسان محترم
?حفظ سلامت کارمندان مجموعه
? و پیشگیری از تداخل مراجعه کارشناس و متقاضی، خواهشمند است کارشناسان محترم تنها در ساعات زیر به سازمان مراجعه نمایند:
۷:۳۰ الی ۸:۳۰ و ۱۳:۳۰ الی ۱۴
تا حد امکان از طریق تماس و راه های ارتباطی مجازی ارتباط برقرار نمایید و از مراجعات مکرر پرهیز نمایند.

?در خارج از ساعت اعلام شده کارشناسان محترم، ملزم به دریافت نوبت و رعایت شرایط تعیین شده پاسخگویی به متقاضیان سازمان در شرایط شیوع بیماری خواهند بود.

☘️ پیشاپیش از همکاری کلیه کارشناسان محترم سپاسگزاری می گردد.