روز مهندس مبارک

روز مهندس مبارک
اسفند ۵, ۱۳۹۶
1685 بازدید

دانشمندان آنچه را که هست کشف میکنند و مهندسان آنچه را که نیست خلق میکنند… ۵ اسفند ماه زادروز خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس مبارک

دانشمندان آنچه را که هست کشف میکنند

و مهندسان آنچه را که نیست خلق میکنند…

۵ اسفند ماه زادروز خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس مبارک