ساماندهی وضعیت شرکت ها

ساماندهی وضعیت شرکت ها
اسفند ۵, ۱۳۹۶
463 بازدید

بسمه تعالی  به اطلاع کلیه اعضاء محترم حقیقی و حقوقی سازمان می رساند با عنایت به راه اندازی سامانه ستاد و اعلام طرحها و پروژه های اجرایی دستگاههای دولتی از جمله مدیریتهای تابعه سازمان جهاد کشاورزی در این سامانه و پیرو جلسه هماهنگی و توجیهی مورخ ۱۲/۱۱/۹۶ در سالن شماره ۲ باغستان، مقتضی است ضمن […]

بسمه تعالی

 به اطلاع کلیه اعضاء محترم حقیقی و حقوقی سازمان می رساند با عنایت به راه اندازی سامانه ستاد و اعلام طرحها و پروژه های اجرایی دستگاههای دولتی از جمله مدیریتهای تابعه سازمان جهاد کشاورزی در این سامانه و پیرو جلسه هماهنگی و توجیهی مورخ ۱۲/۱۱/۹۶ در سالن شماره ۲ باغستان،

مقتضی است ضمن ساماندهی وضعیت شرکتها و به روز نمودن تغییرات و اطلاعات ثبتی شرکت ( متقاضیان حقوقی) نسبت به ثبت نام در سامانه مذکور و طی مراحل اداری مربوطه اقدام نموده و از فرصتهای کاری مندرج در سامانه ستاد بهره مند گردید.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین