سیزدهمین نشست هم اندیشی سال۹۸ (صدور کارت شناسایی دامداری های روستایی)

مرداد ۲۲, ۱۳۹۸
876 بازدید

جلسه هم اندیشی با عنوان ” صدورکارت شناسایی دامداریهای روستایی و غیرصنعتی “ دبیر: مهندس زینب نصیری چهارشنبه ۹۸/۵/۲۳ساعت ۱۰صبح لغایت۱۲ سالن شماره۲باغستان (سازمان جهاد کشاورزی) نظام مهندسی کشاورزی با همکاری مدیریت ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین

جلسه هم اندیشی با عنوان ” صدورکارت شناسایی دامداریهای روستایی و غیرصنعتی “
دبیر: مهندس زینب نصیری
چهارشنبه ۹۸/۵/۲۳ساعت ۱۰صبح لغایت۱۲
سالن شماره۲باغستان (سازمان جهاد کشاورزی)
نظام مهندسی کشاورزی با همکاری مدیریت ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین