سیستم ارجاع کار

سیستم ارجاع کار
اسفند ۲۸, ۱۳۹۷
1203 بازدید

ابل توجه ارائه دهندگان خدمات فنی وتخصصی : شرکت ها و کارشناسان  عضو ناظرین، مشاور ین و مسئولین فنی، طرح نویسان ، گلخانه سازان، تهیه کنندگان پلان و نقشه اجرایی و …  سازمان نظام مهندسی کشاورزی سراسر کشور پیرو اطلاع رسانی های قبلی و با توجه به راه اندازی سامانه ارجاع کار ؛  لازم است […]

ابل توجه ارائه دهندگان خدمات فنی وتخصصی : شرکت ها و کارشناسان  عضو ناظرین، مشاور ین و مسئولین فنی، طرح نویسان ، گلخانه سازان، تهیه کنندگان پلان و نقشه اجرایی و …  سازمان نظام مهندسی کشاورزی سراسر کشور

پیرو اطلاع رسانی های قبلی و با توجه به راه اندازی سامانه ارجاع کار ؛  لازم است در  سامانه سانکا (رتبه بندی ، عضویت و ارجاع کار) به آدرس  www.agrieng.org/sanka مراجعه و اطلاعات ذیل را تکمیل و ارسال نمایند .

مراحل تکمیل اطلاعات به شرح ذیل می باشد:

۱-  ورود به پروفایل شخصی    www.agrieng.org/sanka

۲- زیر سیستم عضویت

۳- ویرایش اطلاعات و ثبت درخواست

۴- ورود به مرحله

۵ – حساب بانکی

در صورت عدم ورود اطلاعات و تکمیل آن هیچ گونه کار به عضو  ارجاع نمی شود و کارها به ثبت نام شدگان سامانه ارجاع می شود.

اطلاعات ضروری برای ورود :

✔️شماره حساب
✔️نام و نام خانوادگی صاحب حساب
✔️شماره ملی
✔️ شماره شبا
✔️نام بانک
✔️نام شعبه