شرایط درخواست تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ بخش کشاورزی

شرایط درخواست تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ بخش کشاورزی
آذر ۲۷, ۱۴۰۰
2626 بازدید

فرآیند درخواست تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ متن شیوه نامه اجرایی بند الف تبصره ۱۸ -توسعه خدمات کشاورزی فرم تعهد متقاضی فرم تعهد متقاضی فهرست دهستانهای کمترتوسعه یافته استان قزوین دستورالعمل ذیل بند الف تبصره ۱۸ آخرین شیوه نامه تسهیلات ارسالی از سنم کشور_compressed آخرین شیوه نامه تایید و معرفی متقاضیان اخذ تسهیلات_compressed


فرآیند درخواست تسهیلات بند الف تبصره ۱۸

متن شیوه نامه اجرایی بند الف تبصره ۱۸ -توسعه خدمات کشاورزی

فرم تعهد متقاضی

فرم تعهد متقاضی

فهرست دهستانهای کمترتوسعه یافته استان قزوین

دستورالعمل ذیل بند الف تبصره ۱۸

آخرین شیوه نامه تسهیلات ارسالی از سنم کشور_compressed
آخرین شیوه نامه تایید و معرفی متقاضیان اخذ تسهیلات_compressed