شرایط درخواست تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ بخش کشاورزی

شرایط درخواست تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ بخش کشاورزی
آذر ۲۷, ۱۴۰۰
35 بازدید

فرآیند درخواست تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ متن شیوه نامه اجرایی بند الف تبصره ۱۸ -توسعه خدمات کشاورزی فرم تعهد متقاضی فرم تعهد متقاضی فهرست دهستانهای کمترتوسعه یافته استان قزوین دستورالعمل ذیل بند الف تبصره ۱۸


فرآیند درخواست تسهیلات بند الف تبصره ۱۸

متن شیوه نامه اجرایی بند الف تبصره ۱۸ -توسعه خدمات کشاورزی

فرم تعهد متقاضی

فرم تعهد متقاضی

فهرست دهستانهای کمترتوسعه یافته استان قزوین

دستورالعمل ذیل بند الف تبصره ۱۸